O klubu

Foto Film klub “Daruvar” osnovan je 1937. godine i uspješno djeluje sve do početka ratnih zbivanja na našem području. Godine 1997. ponovno započinje s radom i djelovanjem.

Rad na redovnim Obrazovnim programima Foto Film kluba Daruvar:

- Teorija fotografije: crno – bijele, klasične, digitalne fotografije;

- Praktičan rad u fotografiji: fotografske tehnike crno – bijele fotografije ( camera opscura, fotogrami, kemogrami ), Crno – bijela fotografija ( snimanje s crno – bijelim filmovima, rad u labaratoriju – od razvijanja filma do izrade fotografije ), Klasična fotografija (snimanje s filmovima u boji), Digitalna fotografija ( digitaliziranje klasičnih filmova, snimanje digitalnim aparatom, obrada snimljenog materijala, ispis fotografija );

-Teorija filma;

- Praktičan rad na filmu: snimanje materijala, obrada snimljenog materijala.